అద్బుతమైన హస్తకళా వస్త్రాల అమ్మకం..మన హైదరాబాద్ లో

మన జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ చేతి వృత్తులను అందులో ముఖ్యంగా చేనేతవృత్తిని ప్రోత్సహించాలని పదే పదే చెప్పేవారు. మన చేనేత కార్మికులు ప్రోత్సాహం లేక వెనకబడ్డారేమో కానీ ప్రతిభ విషయంలో ముందే ఉన్నారు. అప్పట్లోనే… బ్రిటిష్…